PROFESYONEL İÇİN BURDAYIZ

HK MAKİNE

3 BOYUTLU MAKİNE TASARIMI

Planlama

Endüstriyel atılımlar yapamamış ülkeler, hem ekonomik hem de kültürel gelişmişlik açısından “Üçüncü Dünya Ülkesi” olarak adlandırılır. Zira gelişmişlik, makine teknolojilerinin üretimi ve dolayısıyla sanayileşmeyle özdeşleşmiştir. Machine Tool, sektörleri mercek altına alırken makine imalatının önemini de es geçmedi.

DAHA FAZLASI

Araştırma

Makina imalatının, ülkelerin girişimcilik düzeyindeki yeri Ülkelerin ekonomik ve siyasi açıdan, sürekli bir değişim ve yeniden yapılanma süreci içinde olduğu günümüzde, ister gelişmiş isterse de gelişmekte olsun, makine sektörü özel bir konuma sahiptir. Sanayileşmenin temel direği makine sektörüdür. Bu sebepledir ki, bir ülkenin istikrarlı sanayi ve ekonomiye sahip olabilmesi için güçlü bir makine sanayisine ihtiyacı vardır.

DAHA FAZLASI

Maliyet

Ekonomik kalkınma açısından çok önemli olan sektörün üretim ve istihdam büyüklükleri, sanayileşmenin temel göstergeleri arasında yer almaktadır. Türkiye makine sanayisi 90’lı yılların başından 2000’li yıllara yıllık yaklaşık %20 ve 2009 yılından bugüne %30 oranında istikrarlı olarak büyümüştür.

DAHA FAZLASI

Proje Aşaması

2023 HEDEFLERİ Hükümet politikaları ve kalkınma planları kapsamında yapılan öngörülere bakıldığında, 2023 yılında makine ve aksamları sektörü ihracatının 100 milyar dolar olarak gerçekleşmesi hedeflenmiştir. Dolayısıyla, dünya pazarında %2,3’lük bir pay sahibi olunması da amaçlanmakta olup, yıllık ortalama artış oranının %17,8 ve Türkiye ihracatı içerisindeki payının ise, %18,34 olması planlanmıştır. Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı arttırmak için, imalat sanayisinde dönüşümü gerçekleştirerek, yüksek katma değerli yapıya geçmek ve ileri teknoloji sektörlerinin payını arttırmak temel amaçtır

DAHA FAZLASI

HK MAKİNE 

Endüstriyel atılımlar yapamamış ülkeler, hem ekonomik hem de kültürel gelişmişlik açısından “Üçüncü Dünya Ülkesi” olarak adlandırılır. Zira gelişmişlik, makine teknolojilerinin üretimi ve dolayısıyla sanayileşmeyle özdeşleşmiştir. Machine Tool, sektörleri mercek altına alırken makine imalatının önemini de es geçmedi. Makina imalatının, ülkelerin girişimcilik düzeyindeki yeri Ülkelerin ekonomik ve siyasi açıdan, sürekli bir değişim ve yeniden yapılanma süreci içinde olduğu günümüzde, ister gelişmiş isterse de gelişmekte olsun, makine sektörü özel bir konuma sahiptir. Sanayileşmenin temel direği makine sektörüdür. Bu sebepledir ki, bir ülkenin istikrarlı sanayi ve ekonomiye sahip olabilmesi için güçlü bir makine sanayisine ihtiyacı vardır. Ekonomik kalkınma açısından çok önemli olan sektörün üretim ve istihdam büyüklükleri, sanayileşmenin temel göstergeleri arasında yer almaktadır. Türkiye makine sanayisi 90’lı yılların başından 2000’li yıllara yıllık yaklaşık %20 ve 2009 yılından bugüne %30 oranında istikrarlı olarak büyümüştür.